Αρχική

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πανελλήνιο δίκτυο ικανό να επηρεάσει και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πανελλήνιο δίκτυο ικανό να επηρεάσει και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία

Η Ελληνική Εταιρεία Οδοντιατρικής και Ευζωίας για τα Άτομα με Αναπηρία (HDO) είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία με σκοπό να βελτιώσει την οδοντιατρική υγεία και ποιότητα ζωής για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα. Είναι το Ελληνικό Μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Οδοντιατρικής για τα Άτομα με Αναπηρία (iADH).

Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία ΗDO ιδρύθηκε από τον καθηγητή Δημήτριο Εμμανουήλ DDS, MSc, Ph.D ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Οδοντιατρικής για τα Άτομα με Αναπηρία (iADH).  

Kατά τη διάρκεια της προεδρίας το iADH δημιούργησε το  undergraduate and postgraduate curriculum guidance in Special Care Dentistry.  

Το curriculum αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στα Πανεπιστήμια και τους καθηγητές οδοντιατρικής να μπορούν εύκολα να εντάξουν στο πρόγραμμα σπουδών και να διδάξουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων  ερευνητικά τεκμηριωμένες μεθόδους αντιμετώπισης και θεραπείας όσον αφορά την οδοντιατρικη για άτομα με αναπηρία

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Τι είναι η εξειδικευμένη  φροντίδα;

Αφορά στη διαχείριση της στοματικής υγείας ατόμων με ιατρικά προβλήματα ή ιδιαιτερότητες που απαιτούν κάτι περισσότερο από την τυπική οδοντιατρική φροντίδα. Η εξειδικευμένη φροντίδα περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.

Ένα άτομο με διαβήτη, που έχει αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσει ασθένειες των ούλων, ένα μικρό παιδί που χρειάζεται τεχνητές οδοντοστοιχίες εξαιτίας μιας γενετικής διαταραχής, ή ένα άτομο με αρθρίτιδα που δεν μπορεί να κρατήσει μια οδοντόβουρτσα απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα. Οι συμβατικές θεραπείες προσαρμόζονται για να ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ασθενών. Ενώ μερικοί ασθενείς απαιτούν εξειδικευμένη περίθαλψη, οι περισσότεροι ανταποκρίνονται με επιτυχία στις γενικές οδοντιατρικές πρακτικές.

 Γιατί οι ασθενείς χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα;

Μερικοί ασθενείς χρειάζονται τυπική φροντίδα, αλλά έχουν κάποια ιατρικά προβλήματα που απαιτούν εξειδικευμένη φροντίδα. Μια ομάδα οδοντιάτρων, για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να μάθει να μεταφέρει έναν ασθενή με εγκεφαλική παράλυση από την αναπηρική πολυθρόνα στην οδοντιατρική καρέκλα, να χρησιμοποιήσει τη νοηματική γλώσσα για να επικοινωνήσει με κωφούς ασθενείς, ή να προσαρμόσει συσκευές στοματικής υγιεινής ,ώστε ο ασθενής να μπορεί τις χρησιμοποιήσει.

Σε άλλους ασθενείς υπάρχουν ιατρικές και στοματικές συνθήκες που απαιτούν εξειδικευμένη περίθαλψη και επαγγελματίες οδοντιάτρους με εξειδικευμένη γνώση. Χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του στόματος ή γενετικές κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, όπως το λαγώχειλο και το λυκόστομα, συχνά απαιτούν εκτεταμένη αποκατάσταση του προσώπου που απαιτεί τη συνεργασία πολλών εξειδικευμένων γιατρών. Περαιτέρω, διαταραχές όπως εξωδερμική δυσπλασία και ατελής οστεογένεση επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των δοντιών και του προσώπου και απαιτούν εξειδικευμένη θεραπεία.

Επιπλέον, πολλές συστημικές νόσοι και ορισμένες θεραπευτικές αγωγές έχουν επιπτώσεις στην υγεία του στόματος. Ο οδοντίατρος ενδέχεται να πρέπει να προσαρμοσει μια θεραπεία για έναν ασθενή που έχει κάνει μεταμόσχευση οργάνου, να βρει το καλύτερο εναλλακτικό αναισθητικό για έναν ασθενή με καρδιακές παθήσεις, ή να καταρτίσει ένα εξειδικευμενο σχέδιο οδοντιατρικης αντιμετωπισης  για έναν ασθενή που πρέπει να υποβληθεί σε θεραπεία για τον καρκίνο.

H αναπηρία, επίσης σχετίζεται με την εξειδικευμένη φροντίδα. Η στοματική υγεία ασθενών με ειδικές ανάγκες μπορεί να παραμεληθεί λόγω μιας απαιτητικής ασθένειας, προβλημάτων ανάπτυξης, ή περιορισμένης πρόσβασης σε οδοντιατρική φροντίδα και περίθαλψη. Ο σωστός συντονισμός ανάμεσα στην περίθαλψη του ασθενή με αναπηρία  και την κατανόηση όλων των πτυχών της οδοντιατρικής φροντίδας είναι απαραίτητος για όλα τα μέλη της ιατρικής ομάδας του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών καθώς και των οδοντιάτρων και βοηθών.